THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH

BÀ TÔN NỮ THỊ NINH

Xin hoan nghênh các bạn xa gần đến với Quỹ Hòa bình & Phát triển TPHCM (HPDF)!

Chúng ta sống trong một thế giới toàn cầu hóa biến đổi nhanh với nhiều bất an về hòa bình an ninh, đặc biệt là an ninh con người, một thế giới vừa sáng ngời với những chân trời phát minh và sáng tạo vừa bị đè nặng bởi những mối đe dọa mang tính sống còn đối với trái đất và môi trường sống của con người. Chúng ta không thể bàng quan, chúng ta cần quan tâm, tìm hiểu và hành động có trách nhiệm cho lẽ phải và một tương lai tốt đẹp hơn cho trái đất, cho mọi người và cho chính chúng ta và con cháu chúng ta.
Với nhận thức và động lực như vậy, Quỹ Hòa bình & Phát triển TPHCM phấn đấu vì:

  • Một thế giới nơi con người chung sống hòa bình với thiên nhiên và mọi người,
  • Một nước Việt Nam phát triển cho hôm nay và ngày mai,
  • Một xã hội công bằng và nhân văn nơi mỗi con người có thể xây dựng cuộc sống hạnh phúc.

Chúng ta - cá nhân và tổ chức - hãy cùng nhau góp phần xây dựng hiểu biết thấu đáo và nhận thức sáng suốt qua hoạt động thông tin quảng bá, tọa đàm trao đổi nhiều chiều và những dự án và hành động đoàn kết.

Quỹ Hòa bình & Phát triển TPHCM sẵn sàng đón nhận mọi sự quan tâm, tham gia, đề xuất, hỗ trợ và hợp tác của bạn!

Quỹ Hòa bình & Phát triển TPHCM là một tổ chức thuộc Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị TPHCM (HUFO).

Liên hệ