Đại hội thành lập Hội Luật quốc tế Việt Nam (Hà Nội - 17/09/2016)

 
(Nguồn: Hội Luật quốc tế Việt Nam) - Đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của giới nghiên cứu, thực hành pháp luật quốc tế tại Việt Nam, ngày 20 tháng 6 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Nội Vụ đã ký Quyết định 1616/QĐ-BNV cho phép thành lập Hội Luật quốc tế Việt Nam. Nhằm hoàn tất việc thành lập và đi vào hoạt động, Ban vận động thành lập Hội đã quyết định tổ chức Đại hội thành lập Hội Luật quốc tế Việt Nam vào ngày 17 tháng 9 năm 2016 tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Đại hội có nhiệm vụ công bố Quyết định cho phép thành lập Hội, thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ Hội, Bầu ban lãnh đạo và Ban kiểm tra của Hội, thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội là Tiến sĩ Nguyễn Bá SơnNguyên Vụ Trưởng Vụ Luật Pháp Quốc Tế, Bộ Ngoại Giao; Nguyên Đại sứ tại Cộng hòa Liên bang Đức và là Ủy viên Hội đồng Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM.

Hội Luật quốc tế Việt Nam tập trung vào các hoạt động sau:

- Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giáo dục, tuyên truyền, phổ biến và thực hành Luật quốc tế tại Việt Nam;

- Tạo diễn đàn thảo luận chung để chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm pháp lý quốc tế giữa các chuyên gia Luật quốc tế Việt Nam cũng như với các chuyên gia Luật quốc tế của các nước trên thế giới;

- Biên soạn và công bố các ấn phẩm đóng góp cho việc phổ biến và pháp triển khoa học pháp lý quốc tế; tiến tới phát hành Niên giám hoặc Tạp chí Luật quốc tế của Việt Nam;

- Tư vấn, cung cấp ý kiến độc lập cho Chính phủ về các vấn đề pháp luật quốc tế, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ hội nhập, góp phần vào việc giải quyết các tranh chấp quốc tế liên quan tới Việt Nam;

- Tham gia các hoạt động quốc tế phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội và quy định của pháp luật.

Tóm tắt kết quả Đại hội thành lập Hội Luật quốc tế Việt Nam