Chạy cùng/chạy ủng hộ PWD/AOS (TP.HCM - 15/01/2017)

     Dự án Sáng kiến Màu cam (Orange Initiative - OI) đề xướng lồng mục đích nhân đạo hỗ trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc màu da cam (PWD/AOS) tại Việt Nam vào cuộc chạy HCMC Run hăng năm. Năm 2017, Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM (HPDF) và Công ty Pulse Active, đơn vị tổ chức chuyên nghiệp sẽ cùng nhau hợp tác tạo điều kiện cho PWD/AOS trực tiếp tham gia sự kiện thể thao cấp thành phố này, vốn được tổ chức chuyên nghiệp từ năm 2013 nhằm khuyến khích lối sống năng động và lành mạnh trong cộng đồng.

     Người không khuyết tật có thể tạo điều kiện cho người khuyết tật và nạn nhân chất độc màu da cam tham gia chạy cự ly 5km trong khuôn khổ HCMC Run 2017 bằng cách tài trợ suất đăng kí cho họ qua chương trình Chạy cùng/chạy ủng hộ PWD/AOS tại HCMC Run - The City Marathon 2017 (Run with/for PWD/AOS at the HCMC Run - The City Marathon 2017).

     Đây là một chương trình mang ý nghĩa nhằm tạo cơ hội bình đẳng phát huy khả năng thể lực, khẳng định nghị lực và thể hiện bản thân cho người khuyết tật và nạn nhân chất độc màu da cam, đồng thời kết nối và thể hiện tinh thần đoàn kết hỗ trợ giữa người không khuyết tật và người khuyết tật.

Vui lòng xem thêm chi tiết tại đây.