Hội thảo Bảo trợ Xã hội
(TP.Vũng Tàu - 13-14/10/2016)

Nhận thấy sự cần thiết phải phân tích, nhận định thực trạng hiện nay của ASEAN, xác định các thách thức và giải pháp, đặc biệt là tăng cường bảo trợ xã hội, nhằm giúp cải thiện đời sống của người dân, đặc biệt là những người thuộc nhóm yếu thế của ASEAN nói chung và của Việt Nam nói riêng, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, phối hợp với Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung của Đức, đã tổ chức Hội thảo quốc tế về “Tăng cường và mở rộng bảo trợ xã hội cho nhóm yếu thế hướng tới giải quyết vấn đề bất bình đẳng trong bối cảnh hội nhập ASEAN” tại Thành phố Vũng Tàu vào ngày 13-14/10/2016. 

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của 13 đại biểu quốc tế (Thái Lan, Phillipines, Malaysia, Singapore, Indonesia, Bỉ và Đức) cùng với 33 đại biểu Việt Nam là lãnh đạo Quỹ, đại diện các bộ, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể và cơ quan nghiên cứu liên quan, các tổ chức nhân dân, tổ chức phi chính phủ Việt Nam, đặc biệt là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, lao động, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ). 

Hội thảo đã diễn ra trong hai ngày và được chia thành bốn phiên thảo luận gồm các nội dung chính: Khuôn khổ pháp lý về bảo trợ xã hội và thực trạng; hội nhập trong khu vực - ảnh hưởng, thách thức và nguy cơ mà người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế phải đối mặt; khuyến nghị nhằm nhìn nhận bảo trợ xã hội một cách toàn diện và phổ quát; khuyến nghị và giải pháp nhằm mở rộng và tăng cường bảo trợ xã hội cho nhóm yếu thế hướng tới giải quyết vấn đề bất bình đẳng trong bối cảnh hội nhập ASEAN.

Vui lòng xem báo cáo hội thảo tại đây.