Làm Việc tốt thì Tốt cho Doanh nghiệp (TP.HCM - 19/05/2017)

 


Nhằm nêu bật những cách khác nhau để thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) và tạo giá trị chung, sự khác biệt giữa các sáng kiến từ thiện và phát triển, cũng như các chiến lược hợp tác giữa doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN Center), Hội Nữ Doanh nhân TP.HCM (HAWEE) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức sự kiện "Làm Việc tốt thì Tốt cho Doanh nghiệp".

Thời gian: 8.30 - 13.30 T6 19/05/2017
Địa điểm: Ballroom, Tầng 3, Khách sạn Caravelle (19 Công Trường Lam Sơn, Q1, TP.HCM)

Cùng tham gia các phiên thảo luận và lắng nghe những lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ các câu chuyện thực tế về sáng kiến tiếp cận cách cải thiện sự gắn kết của nhân viên, tăng tính trung thành của khách hàng, định hướng phát triển bền vững, các mối quan hệ hợp tác để tạo ra tác động và các chia sẻ khác nữa. Bạn cũng sẽ có cơ hội để gặp gỡ các tổ chức Phi lợi nhuận (PLN) đang tại TP. Hồ Chí Minh.

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, CEO, lãnh đạo cấp cao, quản lý phòng ban, nhân viên hoặc chuyên gia của doanh nghiệp nhỏ hoặc lớn hoạt động tại TP.HCM, và bạn quan tâm học hỏi cách tạo tác động từ các sáng kiến CSR và giá trị chung, thì hội nghị này dành cho bạn. Hãy tìm hiểu những phương pháp thực tiễn để vừa thúc đẩy tác động xã hội, kinh tế, và/hoặc môi trường, vừa đạt được tăng trưởng kinh doanh, lợi nhuận, và lợi thế cạnh tranh.

Xem thêm thông tin về sự kiện tại đây.