BAN TỔ CHỨC

Sáng kiến màu cam (OI) là một dự án hợp tác Việt Nam – Nhật Bản giữa:
  • Nhóm liên kết (consortium) bao gồm một số tổ chức tại Việt Nam do Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM (HPDF), Bà Tôn Nữ Thị Ninh, chủ trì
  • Nhà báo nhiếp ảnh và giảng viên người Nhật, ông Goro Nakamura, người đã tổ chức trưng bày ảnh AOS tại Nhật Bản, Việt Nam và Mỹ.
Về điều kiện tổ chức thực tiễn, nhóm dự án hợp tác với đơn vị tổ chức chuyên nghiệp là Công ty Pulse Active. Công ty này đã đồng ý lấy chủ đề nhân đạo năm 2018 là: Hỗ trợ PWD/AOS.

Nhóm liên kết triển khai OI gồm:

Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM và Ủy ban Hòa bình TP.HCM (chủ trì)
- Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM
- Ủy ban Hòa bình TP.HCM là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM và Ủy ban Hòa bình Việt Nam. Ủy ban vận động công dân TP.HCM thuộc các thành phần khác nhau tham gia những hoạt động vì mục đích hòa bình và tiến bộ xã hội.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh
- Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Bảo tàng giáo dục công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, về tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, về ý thức chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình và tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Bảo tàng có trưng bày hình ảnh nạn nhân chất độc da cam (AOS).
- Website: http://www.baotangchungtichchientranh.vn/

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD)
- Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập dưới sự hỗ trợ ban đầu của Quỹ Ford. Hiện DRD trực thuộc Liên  Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kĩ Thuật Việt Nam (VUSTA). DRD phấn đấu cho một xã hội hoà nhập, không rào cản, nơi người khuyết tật có đủ cơ hội xây dựng năng lực tham gia vào các hoạt động xã hội một cách công bằng và bình đẳng.
- Website: http://www.drdvietnam.org/

Pulse Active

- Được thành lập năm 2013, Pulse Active là công ty quảng cáo sáng tạo cung cấp các giải pháp toàn diện, đặc biệt chuyên tổ chức các sự kiện thể thao. Thông qua các sự kiện thể thao độc đáo, Pulse Active mong muốn quảng bá rộng rãi lối sống lành mạnh và năng động thông qua các sự kiện kết hợp chạy bộ, tạo ra những sân chơi lành mạnh cho giới trẻ, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam năng động và hội nhập. 
- Pulse Active đã tổ chức thành công và thu hút được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng qua các sự kiện như: HCMC Run, Prisma - The Night Run, Marathon quốc tế Đà Nẵng, v.v.
- Website: http://pulse.vn/

CÁC HOẠT ĐỘNG

TIN TỨC