ĐĂNG KÝ CHẠY

Bạn hãy ủng hộ người khuyết tật và nạn nhân chất độc màu da cam (PWD/AOS): Đăng ký chạy
- Dự án hoan nghênh mọi đối tượng người Việt và nước ngoài tham gia chạy.
- Nếu bạn thông qua OI biết đến và đăng ký tham gia chạy HCMC Run 2017 tại đường link dưới đây, 10% phí đăng ký của bạn khi đăng ký một trong 4 cự ly dưới đây sẽ được trích để hỗ trợ PWD/AOS. Hãy để lại thông tin cho chúng tôi và đăng ký trực tiếp với Pulse Active, đơn vị tổ chức chuyên môn.
- Bạn cũng có thể hỗ trợ PWD/AOS bằng cách tài trợ một hoặc một số suất đăng kí chạy cho PWD/AOS, chi phí của mỗi suất tương ứng với phí tham gia chạy cự ly 5 km (250.000 VND).

BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ THÔNG TIN VỚI OI

Thông tin người tham dự

*Thông tin bắt buộc


BƯỚC 2: ĐĂNG KÝ THÔNG TIN VỚI PULSE ACTIVE - ĐƠN VỊ TỔ CHỨC CUỘC CHẠY

CÁC HOẠT ĐỘNG

TIN TỨC