Bình luận

[01.12.17] Sự trỗi dậy của trường đại học liên kết tập đoàn - Châu Dương Quang

Nghiên cứu sinh tiến sĩ Châu Dương Quang viết về cách thức nền giáo dục đại học đã được thương mại hóa ở Việt Nam

Kỉ lục mới: Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tham gia cuộc thi Marathon Bắc Cực 2018

Tăng Nguyệt Minh đã chính thức trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tham gia cuộc thi Marathon Bắc Cực 2018 (The North Pole Marathon 2018) được tổ chức vào ngày 9.4 tới, sau khi Công ty Bảo hiểm FWD Việt Nam chính thức xác nhận sẽ là nhà tài trợ cho chị trên đường đua này.

Kỉ lục Việt Nam: Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tham gia cuộc thi Marathon Bắc Cực 2018

Tăng Nguyệt Minh đã chính thức trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tham gia cuộc thi Marathon Bắc Cực 2018 (The North Pole Marathon 2018) được tổ chức vào ngày 9.4 tới, sau khi Công ty Bảo hiểm FWD Việt Nam chính thức xác nhận sẽ là nhà tài trợ cho chị trên đường đua này.