Đối tác & Mạng lưới

[CÙNG PHẤN ĐẤU VÌ HÒA BÌNH] Giới thiệu chuỗi sự kiện “Cùng Phấn đấu vì Hòa bình” (Waging Peace)

Nhân kỷ niệm 45 năm Hiệp định Paris về Hòa bình tại Việt Nam (27/1/1973) và tưởng niệm 50 năm Thảm sát Mỹ Lai (16/3/1968), Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM đã tham gia đồng tổ chức chuỗi sự kiện “Cùng Phấn đấu vì Hòa bình” (Waging Peace)