Quỹ HBPT & Uỷ ban Hòa bình

Phụ nữ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội hay thách thức?

Dám thử nghiệm, dám đột phá và chấp nhận rủi ro, phụ nữ chắc chắn sẽ nắm bắt được cơ hội và thành công trong thời đại công nghệ số.

Đó là một phần chia sẻ từ bà Tôn Nữ Thị Ninh (Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam) tại Hội thảo Womenwill, tổ chức bởi Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam TP.HCM và Google, vào ngày 19 tháng 12 vừa qua.

[07.02.18] Học Yêu Hòa Bình - Lê Ngọc Sơn, Sĩ quan gìn giữ Hòa bình Liên Hiệp Quốc

Một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng sâu lắng về giá trị của Hòa bình của một Sĩ quan Việt Nam làm việc tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (MINUSCA)