Ủy ban Hòa bình TPHCM

[07.02.18] Học Yêu Hòa Bình - Lê Ngọc Sơn, Sĩ quan gìn giữ Hòa bình Liên Hiệp Quốc

Một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng sâu lắng về giá trị của Hòa bình của một Sĩ quan Việt Nam làm việc tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (MINUSCA)