Quỹ Hòa Bình và Phát Triển TP. Hồ Chí Minh

Collaborators

No.Full NameBio
1Asia Philanthropy Circle (APC)PFS 2022
2HCMC Association for the Support of People with Disabilities and OrphansOI
3HCMC Veterans AssociationOI, exhibition “Waging Peace – American Soldiers and Veterans’ Protest against the War in Vietnam”, 2018
4HCMC Association of Victims of Agent Orange/Dioxin (HAVO)Cu Chi ChapterOI
5HCMC Association of Victims of Agent Orange/Dioxin (HAVO) – HCMC Association Chapter for Supporting Uxo/Mine Action EffortsOI
6Korea - Vietnam Peace Foundation (KVPF)Peace Culture Promotion (PCP)
7Huynh Tan Phat FoundationRecommending volunteers for PCD 2018
8Viet Nam’s National Committee for People with DisabilitiesOI Run 2019
9UNICEF Viet Nam – HCMC OfficePCD 2018 - 2019
10HCMC - District 4 Youth UnionCovid-19 Orphans

volunteers

No.Full NameBio
1Asia Philanthropy Circle (APC)PFS 2022
2HCMC Association for the Support of People with Disabilities and OrphansOI
3HCMC Veterans AssociationOI, exhibition “Waging Peace – American Soldiers and Veterans’ Protest against the War in Vietnam”, 2018
4HCMC Association of Victims of Agent Orange/Dioxin (HAVO)Cu Chi ChapterOI
5HCMC Association of Victims of Agent Orange/Dioxin (HAVO) – HCMC Association Chapter for Supporting Uxo/Mine Action EffortsOI
6Korea - Vietnam Peace Foundation (KVPF)Peace Culture Promotion (PCP)
7Huynh Tan Phat FoundationRecommending volunteers for PCD 2018
8Viet Nam’s National Committee for People with DisabilitiesOI Run 2019
9UNICEF Viet Nam – HCMC OfficePCD 2018 - 2019
10HCMC - District 4 Youth UnionCovid-19 Orphans
11Asia Philanthropy Circle (APC)PFS 2022
12HCMC Association for the Support of People with Disabilities and OrphansOI
13HCMC Veterans AssociationOI, exhibition “Waging Peace – American Soldiers and Veterans’ Protest against the War in Vietnam”, 2018
14HCMC Association of Victims of Agent Orange/Dioxin (HAVO)Cu Chi ChapterOI
15HCMC Association of Victims of Agent Orange/Dioxin (HAVO) – HCMC Association Chapter for Supporting Uxo/Mine Action EffortsOI
16Korea - Vietnam Peace Foundation (KVPF)Peace Culture Promotion (PCP)
17Huynh Tan Phat FoundationRecommending volunteers for PCD 2018
18Viet Nam’s National Committee for People with DisabilitiesOI Run 2019
19UNICEF Viet Nam – HCMC OfficePCD 2018 - 2019
20HCMC - District 4 Youth UnionCovid-19 Orphans

Phó Chủ tịch thường trực

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên là Phó Chủ tịch thường trực Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF), bà tham gia Quỹ từ năm 2005, Bà là:

  • Ủy viên Hội đồng Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (VPDF)
  • Ủy viên Ban Thường vụ Ủy ban Hòa Bình Thành phố Hồ Chí Minh 
  • Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh (HUFO)
  • Bà Tiên từng là Tổng thư kí của HUFO (2007-2011)
  • Bà Tiên có bằng Thạc sĩ Quản lý Phát triển, Học viện Quản lí Châu Á (Philippines)