Đối tác

Lam Ngoc Thao - LIN

Chuck Searcy

Laurence Lien

Phạm Thị Loan

Trần Thị Xuân Thảo

Ron Caver

Trần Thị Ngọc Diệp

Nhà tài trợ

Nguyễn Thị Hòe

Olivier Đỗ Ngọc

Pang Mỹ Linh

Phạm Phú Ngọc Trai

Vũ Kim Hạnh

Phạm Thị Mỹ Lệ

Phan Thị Tuyết Mai

Cộng tác viên

Huỳnh Thị Xậm

Vũ Kim Hạnh

Dương Bảo Khánh

Trần Vũ Ngân Giang

Tình nguyện viên

Phan Tuấn Quốc

Lê Minh Sơn

Nguyễn Đăng Hùng

Lê Khắc Quỳnh Vân

Ngô Ngọc Nga

Bạn bè - Người ủng hộ

Đỗ Hữu Chí

Dương Quang Thiện

Graham Kinder Esm

Ngô Minh Thanh

Phạm Thị Mỹ Lệ