ORGANISATIONS

SPONSORS TYPES  OF DONATION PROGRAMS/ACTIVTIES
2020
Taipei Economic and Cultural Office in HCM Gold Sponsor OI. HCMC Marathon 2020
Pulse Active Copper Sponsor (in-kind) OI. HCMC Marathon 2020
Fuji International Travel Supporter OI. HCMC Marathon 2020
2019
Taipei Economic and Cultural Office in HCMC Gold Sponsor OI. HCMC Run Marathon 2019
Pulse Active Copper Sponsor OI. HCMC Marathon 2019
Pulse Active Copper Sponsor (in-kind) OI. HCMC Marathon 2019
Fuji International Travel Supporter OI. HCMC Run Marathon 2019
2018
Taipei Economic and Cultural Office in HCMC Gold Sponsor OI. HCMC Run Marathon 2018
 MaSan Consumer Gold Sponsor PCD 2018
EZ Land Gold Sponsor PCD 2018
Draeger Vietnam Co., Ltd. Gold Sponsor PCD 2018
KOVA Group Silver Sponsor (in-kind) Vietnam Philanthropy Roundtable 2018
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn Silver Sponsor PCD 2018
Kelly Pang Nails Silver Sponsor PCD 2018
Pulse Active Silver Sponsor (in-kind) OI. HCMC Marathon 2018
Pulse Active Copper Sponsor OI. HCMC Marathon 2018
TMTM Company Copper Sponsor Vietnam Philanthropy Roundtable 2018
Rob West (Saigon Swimming Squad) Supporter OI
Atlas Industries (Vietnam) Co., Ltd Supporter PCD 2018
Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TPHCM Supporter PCD 2018
Khởi Minh Thành Công Co. Supporter PCD 2018
Áo dài Museum Supporter PCD 2018
UNESCO Supporter (in-kind) PCD 2018
ABC Bakery Supporter (in-kind) PCD 2018
Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn – Sapuwa Supporter (in-kind) PCD 2018
Global Shapers
A Bowl of Rice.
 Supporter (in-kind) PCD 2018
2017
Masan Nutri Science – Nhánh Nông nghiệp (Cám Proconco và Anco) Silver Sponsorh kim OI. Fundraising Dinner 2016
EZ Land Gold Sponsor Đóng góp chung cho các hoạt động của HPDF
Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM Gold Sponsor OI. HCMC Run Marathon 2017
Quỹ từ thiện báo CA TPHCM Gold Sponsor OI. Fundraising Dinner 2016
Thành Thành Công Group Gold Sponsor OI. Fundraising Dinner 2016
Runam Gold Sponsor The cultural night: Stillness of Sense and Soul 2017
Công ty CPĐT TM Thái Bình Silver Sponsor OI. Fundraising Dinner 2016
Trường Lộc Group Silver Sponsor OI. Fundraising Dinner 2016
HAWEE Silver Sponsor The cultural night: Stillness of Sense and Soul 2017
PNJ Silver Sponsor The cultural night: Stillness of Sense and Soul 2017
Nu Advisory Silver Sponsor The cultural night: Stillness of Sense and Soul 2017
Asia Dragon Silver Sponsor The cultural night: Stillness of Sense and Soul 2017
Pulse Active Copper Sponsor OI. Fundraising Dinner 2016
Atlas Industries Copper Sponsor OI. Fundraising Dinner 2016
GIBC Copper Sponsor OI. Fundraising Dinner 2016
Công ty Dệt Phước Thịnh và Palm Garden Resort Copper Sponsor OI. Fundraising Dinner 2016
Công ty Cổ phần Giày Thái Thịnh Copper Sponsor OI. Fundraising Dinner 2016
Sanouva Copper Sponsor OI. Fundraising Dinner 2016
Công ty CPĐT TM Thái Bình Copper Sponsor OI. Fundraising Dinner 2016
Auleum và PT Casa Copper Sponsor OI
Công ty Cổ phần nước Hoàng Minh Copper Sponsor (in-kind) OI
Loreto Kids Charity Supporter OI
Soldier’s Heart Supporter OI
Loreto Vietnam Supporter OI. HCMC Run Marathon 2017


SPONSORS

INDIVIDUAL

SPONSORS TYPES OF DONATION PROGRAMS/ACTIVITIES
2020
Fuji International Travel individual Supporter HCMC Marathon 2020
Takeshima Sachiko Supporter HCMC Marathon 2020
Mitsuru Kataoka Supporter HCMC Marathon 2020
Trương Ngọc Tuyền Supporter HCMC Marathon 2020
Ngô Thị Hồng Linh Supporter HCMC Marathon 2020
Vũ Đình Xuân Supporter HCMC Marathon 2020
2019
Ông Nguyễn Quí Dậu Supporter Faoundation’s activities
Cô Ngô Thị Phương Thiện & Ông Joe Woolf Supporter HCMC Marathon 2019
Đóng góp cá nhân thuộc đoàn du khách Fuji International Travel Supporter HCMC Marathon 2019
Given Gain Supporter HCMC Marathon 2019
 

Ông Mitsuru Kataoka-san

Supporter HCMC Marathon 2019
Huỳnh Ngọc Vân Supporter HCMC Marathon 2019
Giấu tên Supporter HCMC Marathon 2019
Lương Nguyên Đạt Supporter HCMC Marathon 2019
Trương Thị Yến Linh Supporter HCMC Marathon 2019
Cô Ngọc Supporter HCMC Marathon 2019
Ca sĩ Trường Thư Supporter HCMC Marathon 2019
Nguyễn Thị Thanh Tâm Supporter HCMC Marathon 2019
Châu Công Thành Supporter HCMC Marathon 2019
Thủy Tiên Supporter HCMC Marathon 2019
Trần Thị Hiếu Hạnh Supporter
Cinzia Venturi Supporter HCMC Marathon 2019
Phạm Anh Thắng Supporter HCMC Marathon 2019
Cô Ngô Thị Phương Thiện & Ông Joe Woolf Supporter OI.Precious Night
Seo Jin-Young Supporter OI
2018
Đào Thị Hà Ly Supporter Chuyển khoản
Huỳnh Xuân Thảo Supporter Chuyển khoản
Trịnh Văn Quynh Supporter HCMC Run 2018
Annemarie Hosli Supporter HCMC Run 2018
Nguyễn Đức Hoàng Supporter HCMC Run 2018
Đỗ Thị Phương Hoa Supporter HCMC Run 2018
Đặng Hoàng Thanh Sơn Supporter HCMC Run 2018
Nguyễn Phương Supporter HCMC Run 2018
Nguyễn Thị Bích Nương Supporter HCMC Run 2018
Han Ji Hee Supporter HCMC Run 2018
Robevta Castillo Supporter HCMC Run 2018
Bryce England Supporter HCMC Run 2018
Hajo Sawer Supporter HCMC Run 2018
Thái Thị Thanh Trúc Supporter HCMC Run 2018
Nguyễn Đặng Bích Loan Supporter HCMC Run 2018
Huỳnh Thị Diệu Liên Supporter HCMC Run 2018
Masafumi Yamamoto Supporter HCMC Run 2018
Trang Trần Supporter HCMC Run 2018
Nguyễn Thanh Thuần Supporter HCMC Run 2018
Thomas Sigg Supporter HCMC Run 2018
Lê Hồng Sơn Supporter HCMC Run 2018
Hoàng Trung Trúc Lan Supporter HCMC Run 2018
Timothy Lacey Supporter HCMC Run 2018
Lê Minh Thái Supporter HCMC Run 2018
Pasty Supporter HCMC Run 2018
Nguyễn Văn Lôi Supporter HCMC Run 2018
Thành Trung Supporter HCMC Run 2018
Tim&Tom Supporter HCMC Run 2018
Kim Hiền Supporter HCMC Run 2018
Passerhy Supporter HCMC Run 2018
Lê Hồ Sinh Nguyên Supporter HCMC Run 2018
Ono Supporter HCMC Run 2018
Luca Ricciardelli Supporter OI.Precious Night
Nino Marano Supporter OI.Precious Night
Cinzia Venturi Supporter OI.Precious Night
Cô Trần Thị Hiếu Hạnh Supporter OI.Precious Night
Richard & Janet Munt Supporter OI.Precious Night
Beatrice Rossetto Supporter OI.Precious Night
Cô Huỳnh Xuân Thảo Supporter OI.Precious Night
Seo Jin-Young Supporter Orang Initiative Program
2017
Lâm Văn Hải (Nutifood) Gold Sponsor OI. Fundraising Dinner 2016
Nguyễn Huy Chương Copper Sponsor OI. Fundraising Dinner 2016
Hà Anh Tuấn Copper Sponsor OI. Fundraising Dinner 2016
Nguyễn Hương Liên Copper Sponsor
Nguyễn Hoàng Linh Supporter OI. Fundraising Dinner 2016
Nguyễn Lương An Điền Supporter OI. Fundraising Dinner 2016
Nguyễn Thanh Tuấn Supporter OI. Fundraising Dinner 2016
Bà Bích Supporter OI. Fundraising Dinner 2016
Bà Thuận Supporter OI. Fundraising Dinner 2016
Bà Tư Supporter OI. Fundraising Dinner 2016
Đỗ Thị Kính Supporter OI. Fundraising Dinner 2016
Nguyễn Thị Hồng Supporter OI. Fundraising Dinner 2016
Tôn Nữ Liên Trì Supporter OI. Fundraising Dinner 2016
Minh Đức Quang Supporter OI. Fundraising Dinner 2016
Bà Cúc Supporter OI. Fundraising Dinner 2016
Nguyễn Thị Như Mai Supporter OI. Fundraising Dinner 2016
Thu Thị Quý Supporter OI. Fundraising Dinner 2016
Đỗ Thị Thoa Supporter OI. Fundraising Dinner 2016
Nguyễn Văn Bầy Supporter OI. Fundraising Dinner 2016
Bà Phương Supporter OI. Fundraising Dinner 2016
Trần Ngọc Thảo Supporter OI. Fundraising Dinner 2016
Cô Ngọc Anh Supporter OI. Fundraising Dinner 2016
Huỳnh Công Khôi Vĩ Supporter OI. Fundraising Dinner 2016
Lý Việt Trung Supporter OI. Fundraising Dinner 2016
Hứa Hoàng Hà Supporter OI. HCMC Run 2017
Phạm Nguyễn Phương Anh Supporter OI. HCMC Run 2017
B.M Supporter OI. HCMC Run 2017
Marrina Supporter OI. HCMC Run 2017
Nguyễn Đức Thái Supporter OI. HCMC Run 2017
Wenhao Power Supporter OI. HCMC Run 2017
Diệp Thị Mỹ Hạnh & Làng tre Phú An Supporter OI. HCMC Run 2017
Lê Thị Thanh Tâm Supporter OI. HCMC Run 2017
Nguyễn Đình Diệp Supporter OI. HCMC Run 2017
Nguyễn Thị Nhung Supporter OI. HCMC Run 2017
Hương Nguyễn Supporter OI. HCMC Run 2017
Giả Ngọc Quý Supporter OI. HCMC Run 2017
Nguyễn Phú Yên & Hồ Thị Kim Thư Supporter OI. HCMC Run 2017
Dudas Thi Hong Hanh Supporter OI. HCMC Run 2017
Tôn Nữ Thị Ninh Supporter OI. HCMC Run 2017
Nguyễn Thị Mỹ Tiên Supporter OI. HCMC Run 2017
Phan Minh Nguyệt Supporter OI. HCMC Run 2017
Huỳnh Ngọc Vân Supporter OI. HCMC Run 2017
Ngô Thị Phương Thiện Supporter OI. HCMC Run 2017
Trần Trúc Supporter OI. HCMC Run 2017
Trần Thị Ngọc Thảo Supporter OI. HCMC Run 2017
Phạm Thanh Hoài Bão Supporter OI. HCMC Run 2017
Nguyen Huy Supporter OI. HCMC Run 2017
Vo Trang Supporter OI. HCMC Run 2017
Nguyen Thao Supporter OI. HCMC Run 2017
Dang Andy Supporter OI. HCMC Run 2017
Nguyen Thanh Supporter OI. HCMC Run 2017
Trần Tùng Supporter OI. HCMC Run 2017
Vương Quốc Supporter OI. HCMC Run 2017
Võ Việt Supporter OI. HCMC Run 2017
Huỳnh Ngân Supporter OI. HCMC Run 2017
Lê Tân Supporter OI. HCMC Run 2017
Nguyen Van Manh Supporter OI. HCMC Run 2017
Tran Vu Ngan Giang Supporter OI. HCMC Run 2017
Phan Minh Thanh Supporter OI. HCMC Run 2017
Võ Đình Thi Supporter OI. HCMC Run 2017
Phạm Trường Sơn Supporter OI. HCMC Run 2017
Lê Thanh Phúc Supporter OI. HCMC Run 2017
Vương Thảo Vy Supporter OI. HCMC Run 2017
Đậu Thị Hồng Anh Supporter OI. HCMC Run 2017
Nguyễn Thị Thanh Trúc Supporter OI. HCMC Run 2017
Nguyễn Thị Bích Ngọc Supporter OI. HCMC Run 2017
Dana Doan Supporter OI. HCMC Run 2017
Thomas Chroeder Supporter OI. HCMC Run 2017
Nguyễn Vân Anh Supporter OI. HCMC Run 2017
Lê Xuân Phương Supporter OI. HCMC Run 2017
Ngô Hải Yến Supporter OI. HCMC Run 2017
Nhóm chạy Masan Nutri Science Supporter OI. HCMC Run 2017
Nhóm chạy Công ty Việt Hồng Supporter OI. HCMC Run 2017
Nhóm chạy của chị Trần Đỗ Ngọc Châu Supporter OI. HCMC Run 2017
Nhóm chạy Olam Vietnam Supporter OI. HCMC Run 2017
Nhóm chạy Berjaya Gia Thịnh Supporter OI. HCMC Run 2017
Anh Vượng Supporter The Golden Experience
Ted Lieverman & Gail Lopez-Henriquez Supporter Cô Thu chuyển tiền
Trần Thị Minh Nguyệt Supporter
Trần Thị Tuyết Mai Supporter
Mai Thu Hà Supporter
Nguyễn Bích Việt Supporter