Quỹ Hòa Bình và Phát Triển TP. Hồ Chí Minh

Sáng Kiến Màu Cam

Học bổng OI - Tâm Việt

Chương trình Văn hóa Hòa bình

Thiện nguyện và Doanh nghiệp xã hội

Cộng đồng Biên Phiên dịch Sài Gòn

Diễn đàn Việt Nam:
Thời khắc Việt

Phó Chủ tịch thường trực

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên là Phó Chủ tịch thường trực Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF), bà tham gia Quỹ từ năm 2005, Bà là:

  • Ủy viên Hội đồng Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (VPDF)
  • Ủy viên Ban Thường vụ Ủy ban Hòa Bình Thành phố Hồ Chí Minh 
  • Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh (HUFO)
  • Bà Tiên từng là Tổng thư kí của HUFO (2007-2011)
  • Bà Tiên có bằng Thạc sĩ Quản lý Phát triển, Học viện Quản lí Châu Á (Philippines)