Quỹ Hòa Bình và Phát Triển TP. Hồ Chí Minh

January 2022

Khảo sát thực tiễn Hệ sinh thái thiện nguyện tại Việt Nam (2020 – 5/2022)

Ngày 15/01 vừa qua, tại Trụ sở Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP.HCM, phiên thảo luận hoàn tất Báo cáo Khảo sát thực tiễn về Hệ sinh thái Thiện nguyện tại Việt Nam (PFS) diễn ra thành công, với sự tham gia của đại diện đoàn thể, tổ chức Phi chính phủ – Phi lợi nhuận, doanh nghiệp. Rất nhiều góp ý, nhận xét về dự thảo Báo cáo và đề xuất khuyến nghị hữu ích đã được ghi nhận thông qua hai phiên thảo luận sôi nổi, thiết thực. Báo cáo Khảo sát thực tiễn về Hệ sinh thái Thiện nguyện tại Việt Nam (PFS), thực hiện bởi Quỹ HPDF, dự kiến ra mắt vào Quý 1/2022. Đọc báo cáo tại đây

Phó Chủ tịch thường trực

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên là Phó Chủ tịch thường trực Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF), bà tham gia Quỹ từ năm 2005, Bà là:

  • Ủy viên Hội đồng Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (VPDF)
  • Ủy viên Ban Thường vụ Ủy ban Hòa Bình Thành phố Hồ Chí Minh 
  • Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh (HUFO)
  • Bà Tiên từng là Tổng thư kí của HUFO (2007-2011)
  • Bà Tiên có bằng Thạc sĩ Quản lý Phát triển, Học viện Quản lí Châu Á (Philippines)