Quỹ Hòa Bình và Phát Triển TP. Hồ Chí Minh

Nhà Tài Trợ

Đối Tác & Liên Kết

Cố Vấn & Tư Vấn

Người Ủng Hộ

Ban Dự Án

Ton Nu Thi Ninh

President of Ho Chi Minh City Peace & Development Foundation – Project Director

Nguyen Duy Thong

Co-founder and CEO of Dentsu Redder

Tran Thi Hieu Hanh

HPDF Vice President Viet Nam Forum Board Member

Le Thi Kim Hong

HPDF Vice President Viet Nam Forum Board Member

Phó Chủ tịch thường trực

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên là Phó Chủ tịch thường trực Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF), bà tham gia Quỹ từ năm 2005, Bà là:

  • Ủy viên Hội đồng Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (VPDF)
  • Ủy viên Ban Thường vụ Ủy ban Hòa Bình Thành phố Hồ Chí Minh 
  • Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh (HUFO)
  • Bà Tiên từng là Tổng thư kí của HUFO (2007-2011)
  • Bà Tiên có bằng Thạc sĩ Quản lý Phát triển, Học viện Quản lí Châu Á (Philippines)