Hoạt động của Chủ tịch Quỹ

[12.06.2019] Chiêu đãi từ biệt Tổng Lãnh sự Singapore

Vào tối ngày 12 tháng 06, 2019, Madam Ninh đã tham dự buổi chiêu đãi từ biệt Tổng Lãnh sự Singapore – bà Leow Siu Lin. Bà Leow là bạn bè thân thiết và ngưoì ủng hộ tích cực cho các hoạt động của HPDF. Bà đã tham dự Ngày Văn hóa Hòa bình 2018 tổ chức tại Dinh Thống nhất và Dự án chạy Marathon 2019 trong Chương trình Sáng kiến màu cam của HPDF.

Leave A Comment