Thiện nguyện và Doanh nghiệp xã hội

[20.03.2020] HPDF GẶP VÀ LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO VIỆN SOCIAL LIFE VỀ DỰ ÁN KHẢO SÁT HỆ SINH THÁI THIỆN NGUYỆN TẠI VIỆT NAM 2020

Sáng ngày 20/3/2020, Bà Tôn Nữ Thị Ninh – Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển TP.Hồ Chí Minh cùng Ban Điều phối Dự án PE-GP (Philanthropy Ecosystem – Green Paper: Dự án Khảo sát Hệ sinh thái Thiện nguyện tại Việt Nam 2020) đã có buổi gặp và làm việc với lãnh đạo Viện Social Life. Qua trao đổi, hai bên cùng xác định cách tiếp cận các vấn đề xã hội đang đặt ra đối với Hệ sinh thái Thiện nguyện tại Việt Nam hiện nay.

Ban Điều phối Dự án PE-GP rất hoan nghênh sự sẵn sàng của lãnh đạo Viện trong việc đồng hành cùng Dự án. Hi vọng với sự góp sức của một đơn vị chuyên nghiệp về nghiên cứu xã hội như Social Life, Dự án Khảo sát Hệ sinh thái Thiện nguyện tại Việt Nam 2020 có thể mang đến một bức tranh toàn diện về hệ sinh thái thiện nguyện Việt Nam nói riêng và góp phần vào quá trình phát triển bền vững của đất nước nói chung.
___

Thông tin thêm: PE-GP là một sáng kiến của Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM, kết hợp với tổ chức APC (Asia Philanthropy Circle, Singapore) nhằm đưa đến một bức tranh tổng thể không tập trung vào số liệu và thống kê mà cố gắng phân tích và đánh giá các khía cạnh và nhân tố của hệ sinh thái thiện nguyện tại Việt Nam.