PSE Newsletter, Thiện nguyện và Doanh nghiệp xã hội

“Không bao giờ một cá nhân có thể thay thế một tập thể” để làm từ thiện hiệu quả (bởi Dương Nhung, Sức khoẻ Cộng đồng)

*Đây là bài viết được đăng trên bản tin PSE-N số 2 Bởi Dương Nhung, Sức khoẻ Cộng đồng, ngày 30/10/2020 Bà Tôn Nữ Thị Ninh chia sẻ, có thể người dân không tin vào cơ quan nhà nước nhưng để đi làm từ thiện, họ có thể dùng hiệu ứng […]