PSE Newsletter, Thiện nguyện và Doanh nghiệp xã hội

“Không bao giờ một cá nhân có thể thay thế một tập thể” để làm từ thiện hiệu quả (bởi Dương Nhung, Sức khoẻ Cộng đồng)

*Đây là bài viết được đăng trên bản tin PSE-N số 2 Bởi Dương Nhung, Sức khoẻ Cộng đồng, ngày 30/10/2020 Bà Tôn Nữ Thị Ninh chia sẻ, có thể người dân không tin vào cơ quan nhà nước nhưng để đi làm từ thiện, họ có thể dùng hiệu ứng […]

PSE Newsletter, Thiện nguyện và Doanh nghiệp xã hội

Cải thiện văn hóa từ thiện: Chỉ lòng tốt thôi thì không thể đi xa (bởi Thiên Điểu, Tuổi Trẻ Online)

*Đây là bài viết được đăng trên bản tin PSE-N số 2 Bởi Thiên Điểu, Tuổi Trẻ Online, ngày 30/10/2020 TTO – Đã đến lúc cần nghĩ đến việc “cải thiện văn hóa từ thiện” để chúng ta không chỉ dừng lại ở từ thiện nhân đạo khẩn cấp, tự phát […]