Những góc nhìn

Trung Quốc và kế hoạch đánh bại Mỹ về công nghệ AI và đường truyền không dây – 22/5/2020 trên aljazeera.com

Đọc bài viết gốc tiếng Anh tại đây >>  Nguồn: Bloomberg Beijing will invest $1.4 trillion over the next six years to become the global leader in technology China’s master plan calls on urban governments and tech giants like Huawei Technologies Co to lay fifth-generation wireless networks, install cameras, and develop […]

Hồ sơ Covid-19, Những góc nhìn

Qua số liệu: Chiến tranh Việt Nam và Coronavirus đã thay đổi cách thế giới than khóc – 15/5/2020 trên theconversation.com

Bài viết của Shad Thielman Đọc bài viết gốc tiếng Anh đăng 15/5/2020 trên theconversation.com >> At some point in late April, COVID-19 claimed the life of its 58,221st victim in the United States. We do not know the victim’s name or the exact time of death, but the death was significant: It […]

Hồ sơ Covid-19, Những góc nhìn

Việt Nam: câu chuyện thành công trong phòng chống Covid-19 ngày 18/5/2020 trên Devpolicy.org

Đọc bài viết gốc bằng tiếng Anh bởi Tran Chung Chau, Michael D. Gregorio, Nicola Nixon,đăng trên Devpolicy.org ngày 18/5/2020 On the surface, Vietnam is a country of notorious rule breakers. Even the most casual visitor is made quickly aware of the unruly nature of everyday life. A cyclist heads straight through a red light because […]

Những góc nhìn

Việt Nam không phải là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến thương mại (TQ-Hoa Kỳ) ngày 30/7/2019 trên cgtn.com

Đọc vài viết gốc bằng tiếng Anh (ngày 30/7/2019) của Tom Fowdy đăng trên cgtn.com Editor’s Note: Tom Fowdy, who graduated with an MSc in Chinese Studies from Oxford University and majored in politics at Durham University, writes on the international relations of China and the Democratic People’s Republic of Korea. The […]