Chương trình & Hoạt động / Thiện nguyện & Doanh nghiệp xã hội (PSE) / Bản tin PSE

BẢN TIN PSE

Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp trong Đại dịch Toàn cầu Thiện nguyện vì Lợi ích chung

*Đây là bài viết được đăng trên bản tin PSE-N số 2 Viết bởi Trần Vũ Ngân Giang  Bản tiếng ...
Xem thêm

Chia sẻ của Nguyễn Phương Lam về Thực hành Thiện Nguyện (Bài phỏng vấn với APC)

*Đây là bài viết được đăng trên bản tin PSE-N số 2 Bài viết được thực hiện tháng 04, 2020 ...
Xem thêm

Học cách cho đi: Thiện nguyện trong giới trẻ Việt Nam

*Đây là bài viết được đăng trên bản tin PSE-N số 2 Bài gốc tiếng Anh bởi Nguyễn Phương Anh ...
Xem thêm

ĐÓNG GÓP

CÙNG NHAU CHÚNG TA CHO ĐI
9 (2)

Chào các bạn!

Quỹ Hòa bình & Phát triển TP.HCM (HPDF) hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận, không có ngân sách thường xuyên, và hoàn toàn dựa vào vận động tài trợ để trang trải chi phí vận hành, cũng như tổ chức các hoạt động hướng về thiện nguyện và xã hội.

Quỹ hoạt động theo tiêu chí Hòa bình và Phát triển trong khuôn khổ của 4 chương trình thường xuyên:

  • Sáng kiến màu cam (OI)
  • Văn hóa hòa bình (PCP)
  • Thiện nguyện và Doanh nghiệp xã hội (PSE)
  • CLB Biên phiên dịch (SGCI&T)

MẠNG LƯỚI CỦA CHÚNG TÔI

HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA QUỸ