CLB Biên Phiên dịch Sài Gòn (SGCI&T), Hoạt động SGCI&T

BÁO CÁO TỌA ĐÀM BIÊN PHIÊN DỊCH 27/6/2020

Vừa qua, TỌA ĐÀM: HIỆN TRẠNG VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG VIỆC BIÊN DỊCH ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN VÀ HỘI NHẬP CỦA VIỆT NAM đã được tổ chức tại Tòa nhà Hữu nghị ngày  27 tháng 6 năm 2020. Sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp và thu hút được nhiều sự quan tâm của cac biên tập viên chuyên nghiệp cũng như bán chuyên và báo giới.

Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM đã có báo cáo kết quả Tọa đàm. Xem Chi tiết báo cáo tại ĐÂY.