Chương trình & Hoạt động / Ngày văn hóa Hòa Bình (PCP)

NGÀY VĂN HÓA HÒA BÌNH

NGÀY VĂN HÓA HÒA BÌNH 2019

Chương trình Văn hóa Hòa bình TPHCM 2019 “Vì một xã hội nhân văn và bình an – Hãy cùng ...
Read More

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀY VĂN HOÁ HOÀ BÌNH 2019

? Ngày Văn hoá Hoà bình (PCD) 2019 diễn ra tại Nhà Thi đấu Quân khu 7 ngày 08/12/2019 sắp ...
Read More

Thông tin Ngày Văn hoá Hoà bình 2019

? Theo bạn nghĩ, làm sao có được một xã hội nhân văn và bình an? Liệu những chính sách ...
Read More

Lễ khởi động Ngày Văn hóa Hòa bình TPHCM 2019

Thông báo về Ngày Văn hoá Hoà Bình Tp.HCM 2019 Với sứ mệnh đề cao và nhắc nhở cộng đồng ...
Read More

DONATE

TOGETHER WE GIVE
9 (2)

Hello friends!

Ho Chi Minh City Peace & Development Fund (HPDF) operates on a voluntary, not-for-profit basis, has no regular budget, and relies solely on lobbying to cover operating costs, as well as organize social and philanthropic activities.

The Fund operates under the criteria of Peace and Development within the framework of 4 regular programs:

  • Orange Initiative (OI)
  • Peace Culture Promotion (PCP)
  • Philanthropy & Social Entrepreneurship (PSE)
  • SaiGon Community Of Intepreters & Translators (SGCI&T)

OUR NETWORK

OTHER ACTIVITIES