Hoạt động của Chủ tịch Quỹ

Chuyến thăm của người bạn Hoa Kỳ và kỷ vật của cựu binh phản chiến Hoa Kỳ

Bà Tôn Nữ Thị Ninh cùng TS Trần Xuân Thảo, Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh TP. HCM, gặp gỡ với vợ chồng Ông Schaffner, những người bạn Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam và trao tặng kỷ vật chiến tranh, là 400 nút áo của các cựu binh phản […]

Hoạt động của Chủ tịch Quỹ

[21.03.2019] International Women’s Day 2019 at Australian Consul General’s Residence

International Women’s Day 2019 at Australian Consul General (Julianne Cowley)’s residence. From left to right, Mrs. My Le – Vice Chairwoman of Hawee, the New Zealand CG, HPDF President, the US CG, and the Australian CG – Julianne Cowley, and to her right, in Ao Dai, Mrs. Bich Ha, Secretary General […]