Hoạt động OI, Học bổng Tâm Việt, Sáng kiến màu cam

Sinh viên nhận học bổng OI và học bổng Tâm Việt đạt điểm cao ở học kỳ 1 (2020-2021)

Sau nửa đầu năm học 2020-2021, sinh viên thụ hưởng học bổng OI và Tâm Việt đã có thành tích tốt trong học tập, nhiều bạn đạt loại Giỏi về điểm trung bình học tập Tại buổi Tổng kết sinh hoạt học kỳ 1 – năm học 2020-2021, Hội đồng Quỹ […]