Những góc nhìn

60 năm bảo vệ hòa bình thế giới

Quyền con người cơ bản nhất là quyền sống. Hòa bình là điều kiện tiên quyết để con người có thể sống, mưu cầu hạnh phúc, xây dựng đất nước, hợp tác quốc tế để cùng nhau phát triển. Chiến tranh là chết chóc và tàn phá. Thế kỷ XX vừa […]

Những góc nhìn

Ý niệm đại học như một giá trị cốt lõi – Bùi Văn Nam Sơn (Trên Báo Nghệ An online – Ngày 8/9/2020)

“Ý niệm đại học” là cách dịch tinh tường và tinh tế nhan đề tác phẩm nổi tiếng của Karl Jaspers([1]). Bởi, “Idee/Idea” ở đây không có nghĩa đơn giản là “ý tưởng”, theo nghĩa là “suy nghĩ” hay “ý kiến” nào đó về đại học. Jaspers, một trong những triết gia hàng đầu […]

Những góc nhìn

Sự thật về Biển Đông (kỳ 5): Về vai trò của Mỹ ở Biển Đông và khẩu hiệu “châu Á của người châu Á” – Trên vpdf.org.vn ngày 13/08/2020

Trung Quốc thường phê phán sự can thiệp của Mỹ và coi đây là nguyên nhân chính làm nóng, làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Tuy nhiên, việc đánh giá, nhìn nhận vai trò của Mỹ cần căn cứ vào tình hình cụ thể, thực tế của khu vực và cách […]

Những góc nhìn

Sự thật về Biển Đông (kỳ 3): Những khó khăn của các “tiến trình ngoại giao và pháp lý” hay vấn đề “chủ quyền không được tranh cãi” – Trên vpdf.org.vn ngày 13/08/2020

Các tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ vốn đã và đang tồn tại giữa nhiều nước và tại nhiều nơi trên thế giới. Biện pháp ngoại giao và pháp lý luôn được coi là các giải pháp phù hợp để giải quyết chúng một cách hoà bình. Tuy nhiên, các tiến […]

Những góc nhìn

Sự thật về Biển Đông (kỳ 2): Về cái gọi là yêu sách chủ quyền “không thể tranh cãi” của Trung Quốc – Trên vpdf.org.vn ngày 13/08/2020

Trung Quốc luôn khẳng định họ có đầy đủ các “căn cứ lịch sử và pháp lý” về “chủ quyền không thể tranh cãi” của Trung Quốc trên Biển Đông. Tuy nhiên, cho đến nay, họ vẫn chưa thể nào chứng minh được điều đó. Vấn đề chủ quyền trên biển, […]