No category

Buổi trao đổi và làm việc với Quỹ Hòa bình Hàn – Việt (TP.HCM – 25/05/2017)

Ngày T5 25/05/2017, tại Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP.HCM (HUFO), Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM (HDPF) và Ủy ban Hòa bình TP.HCM (HPC) đã có buổi tiếp xúc trao đổi và làm việc với đại diện Quỹ Hòa bình Hàn – Việt TP.HCM (KVPF) là TS. Ku Su Jeong, Phó Chủ tịch […]