PSE Newsletter, Từ thiện, Thiện nguyện và Doanh nghiệp xã hội

“Không bao giờ một cá nhân có thể thay thế một tập thể” để làm từ thiện hiệu quả (bởi Dương Nhung, Sức khoẻ Cộng đồng)

*Đây là bài viết được đăng trên bản tin PSE-N số 2 Bởi Dương Nhung, Sức khoẻ Cộng đồng, ngày 30/10/2020 Bà Tôn Nữ Thị Ninh chia sẻ, có thể người dân không tin vào cơ quan nhà nước nhưng để đi làm từ thiện, họ có thể dùng hiệu ứng […]

PSE Newsletter, Từ thiện, Thiện nguyện và Doanh nghiệp xã hội

Cải thiện văn hóa từ thiện: Chỉ lòng tốt thôi thì không thể đi xa (bởi Thiên Điểu, Tuổi Trẻ Online)

*Đây là bài viết được đăng trên bản tin PSE-N số 2 Bởi Thiên Điểu, Tuổi Trẻ Online, ngày 30/10/2020 TTO – Đã đến lúc cần nghĩ đến việc “cải thiện văn hóa từ thiện” để chúng ta không chỉ dừng lại ở từ thiện nhân đạo khẩn cấp, tự phát […]

Những góc nhìn, PSE Newsletter

Đoàn kết và phát triển: cách tiếp cận của chúng tôi (bởi Bernard Kervyn, Mekong Quilts)

*Đây là bài viết được đăng trên bản tin PSE-N số 2 Bởi Bernard Kervyn (Mekong Quilts & Mekong Plus), ngày 20/3/2020 Đoàn kết và phát triển: cách tiếp cận của chúng tôi Là một người luôn ưu tiên hiệu qủa quản lý và hiệu suất công việc, tôi nhận thấy rằng những người […]

Những góc nhìn, PSE Newsletter

Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp trong Đại dịch Toàn cầu Thiện nguyện vì Lợi ích chung

*Đây là bài viết được đăng trên bản tin PSE-N số 2 Viết bởi Trần Vũ Ngân Giang  Bản tiếng Anh đăng lần đầu trên trang  www.SustainableVietnam.com, ngày 15/04/2020 Chúng ta đang sống trong thời điểm lịch sử của thế kỷ 21 khi hầu hết tất cả các nước trên thế […]

Những góc nhìn, PSE Newsletter

Chia sẻ của Nguyễn Phương Lam về Thực hành Thiện Nguyện (Bài phỏng vấn với APC)

*Đây là bài viết được đăng trên bản tin PSE-N số 2 Bài viết được thực hiện tháng 04, 2020 Asia Philanthropy Circle (APC) là một nền tảng để các nhà thiện nguyện tiến bộ ở châu Á học hỏi, trao đổi và hợp tác. Cũng là một thành viên của […]