Về Thiện nguyện và Doanh nghiệp xã hội

[14.03.2019] A Conversation on Philanthropy and Entrepreneurship for Social Impact

Having received positive feedback on Vietnam Philanthropy Roundtable in Ho Chi Minh City, July 2018, Ho Chi Minh City Peace and Development Foundation went on to organize a Conversation on Philanthropy and Entrepreneurship for Social Impact on March 14, 2019, at Saigon Innovation Hub. Not only did it connect different social factors […]

Thiện nguyện và Doanh nghiệp xã hội, Về Thiện nguyện và Doanh nghiệp xã hội

Tọa đàm đầu tiên về Thiện nguyện tại Việt Nam do Quỹ HPDF tổ chức – 7/7/2018 tại TP. HCM

Tọa Đàm về Thiện Nguyện Tại Việt Nam vào ngày 7 tháng 7 năm 2018 vừa qua tại Thành Phố Hồ Chí Minh được phối hợp tổ chức bởi Quỹ Hòa Bình và Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HPDF) và Nhóm Thiện Nguyện Châu Á (Asia Philanthropy Circle – […]