Chương trình & Hoạt động / Thiện nguyện & Doanh nghiệp xã hội (PSE) / Chương trình Green Paper 2020

Dự án Khảo sát Thiện nguyện & Sáng kiến tạo tác động 2020

PHƯƠNG THỨC THIỆN NGUYỆN VÀ SÁNG KIẾN TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI :

DỰ ÁN KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THỰC TIỄN

  • Sứ mệnh HPDF & Chương trình PSE:

Cùng với mục tiêu phấn đấu vì hòa bình, Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM (HPDF) còn phấn đấu vị sự phát triển toàn diện và bền vững của Việt Nam, với một xã hội công bằng, nhân văn và văn minh cho mọi người.

HPDF cam kết với các mục tiêu của mình qua 5 giá trị hành động: 1 – bản ngã, 2 – nhân văn, 3 – hiểu biết và kết nối, 4 – đồng cảm và hành động, 5 – di sản và sáng tạo.

Qua một số thập niên Việt Nam đang chuyển mình mới về mọi mặt, nhất là phát triển, kinh tế và xã hội, vẫn tồn tại những thách thức xã hội đối với sự phát triển bền vững và hòa nhập của Việt Nam như chênh lệch thu nhập, khoảng cách vùng miền và ô nhiễm môi trường. Cùng với sự đi lên về kinh tế là sự giảm đi của các mức viện trợ quốc tế và sự chuyển dịch cũa lĩnh vực cũng như phương thức viện trợ, đặt ra yêu cầu phát huy đóng góp và vai trò của thiện nguyện đối với sự phát triển xã hội của Việt Nam. Các thành viên cộng đồng thiện nguyện cũng đứng trước yêu cầu hoạt động theo hướng chủ động hơn và hiệu quả hơn.

Với bối cảnh mới, HPDF tin rằng thiện nguyện cùng với doanh nghiệp xã hội/tạo tác động cần phải được nhìn nhận như là một thành tố không thể thiếu và đóng góp giá trị cho phát triển bền vững và hội nhập của Việt Nam. Vì lẽ đó, từ 2017, Chương trình Thiện nguyện và Doanh nghiệp hướng về Xã hội (PSE) đã trở thành một trong ba chương trình trọng điểm của HPDF, cùng với Sáng kiến Màu Cam hỗ trợ người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và bom mìn sót lại và Chương trình Văn hóa Hòa bình.

  • Khảo sát Phương thức Thiện nguyện và Sáng kiến tạo tác động xã hội:

Trong khuôn khổ PSE, qua Tọa đàm về Thiện nguyện tại Việt Nam được tổ chức vào tháng 7/2018 và buổi Đối thoại về Thiện nguyện và Tinh thần Kinh doanh vì Tác động xã hội tháng 3/2019, HPDF nhận thấy phần đông các nhà thực hành và chuyên gia có liên quan tại Việt Nam chưa có nhận thức rõ nét về Thiện nguyện (Philanthropy) trong mối quan hệ với Từ thiện (Chairty), Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp (CSR), và với Doanh nghiệp tạo tác động (Social Impact Enterprise). Các nhận thức của các bên rất đa dạng nhưng rời rạc. Việc thiếu nhận thức và hiểu biết chung nền tảng sẽ dẫn đến nhiều vấn đề gây cản trở cho việc tiến hành thiện nguyện một cách bền vững và tạo tác động tại Việt Nam.

Vì lẽ đó, Bản Khảo sát và Phân tích thực tiễn này là một sáng kiến của HPDF góp phần xác định một cơ sở/nền tảng hiểu biết chung để phần nào thúc đẩy hợp tác giữa các chủ thể trong mạng lưới và có thể đề xuất một phương hướng lâu dài cho phát triển hơn nữa cộng đồng thiện nguyện tại Việt Nam.

Khảo sát này với phương pháp định tính qua hình thức phỏng vấn sâu và trao đổi nhóm, dự kiến với hơn 30 đơn vị tại mỗi địa bàn Hà Nội và TP.HCM. Các buổi trao đổi nhóm sẽ được tổ chức cho từng nhóm chủ thể (Vd: Cơ quan nhà nước, đoàn thể, quỹ, doanh nghiệp, NPOs, nhà hảo tâm,..).

Để xúc tiến Dự án Khảo sát, Quỹ hợp tác cùng với các đối tác là APC (Asia Philanthropy Circle, Singapore), Viện Social Life (TPHCM), Live & Learn Việt Nam (HN) và CFC (HN)và nhận được sự hỗ trợ của một Nhóm tư vấn.

Nếu quý vị có mong muốn tìm hiểu thêm về Dự án hoặc hỗ trợ về bất kỳ hình thức nào (giới thiệu, kết nối hay tài trợ cho Dự án), vui lòng gửi mail về cho chúng tôi tại pe.greenpaper@gmail.com hoặc contact@hpdf.vn

ĐÓNG GÓP

CÙNG NHAU CHÚNG TA CHO ĐI
9 (2)

Chào các bạn!

Quỹ Hòa bình & Phát triển TP.HCM (HPDF) hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận, không có ngân sách thường xuyên, và hoàn toàn dựa vào vận động tài trợ để trang trải chi phí vận hành, cũng như tổ chức các hoạt động hướng về thiện nguyện và xã hội.

Quỹ hoạt động theo tiêu chí Hòa bình và Phát triển trong khuôn khổ của 4 chương trình thường xuyên:

  • Sáng kiến màu cam (OI)
  • Văn hóa hòa bình (PCP)
  • Thiện nguyện và Doanh nghiệp xã hội (PSE)
  • CLB Biên phiên dịch (SGCI&T)

MẠNG LƯỚI CỦA CHÚNG TÔI

HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA QUỸ