Chương trình & Hoạt động / CLB Biên Phiên dịch Sài Gòn

CLB BIÊN PHIÊN DỊCH SÀI GÒN (SGCI&T)

Câu lạc bộ Phiên dịch Sài Gòn (SGCI) là một sáng kiến hợp tác giữa HPDF và CTM ( Công ty Dịch & Tư vấn Chân Thiện Mỹ) nhằm tạo ra một không gian chia sẻ thông tin và kinh nghiệm chuyên môn của các phiên dịch viên chuyên nghiệp và tiềm năng.

Nhận thấy nhu cầu về một không gian sinh hoạt chuyên môn từ đông đảo các phiên dịch viên chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp cũng như các thầy cô đang giảng dạy và các bạn sinh viên đang theo học ngành Phiên dịch, Câu lạc bộ Phiên dịch Sài Gòn – Saigon Community of Interpreters (SGCI) đã được thành lập vào ngày 05.01.2018, là một sáng kiến chung của chúng tôi, Tôn Nữ Thị Ninh (Chủ tịch HPDF) và Dương Thị Hoài Chân (Giám đốc công ty Chân Thiện Mỹ).

SGCI là câu lạc bộ, một hình thức không chính thức, tạo không gian sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ cho các phiên dịch chuyên nghiệp và bản chuyên nghiệp. SGCI không phải là tổ chức nghề nghiệp chính thức và không có chức năng cung cấp chứng chỉ. 

Các buổi sinh hoạt chuyên đề theo Quý của SGCI xoay quanh những khía cạnh khác nhau của nghề và thị trường Phiên dịch nhằm cung cấp thông tin và cơ hội trao đổi và học hỏi cho những phiên dịch viên đang và sắp hành nghề. Đồng thời, SGCI cũng kết nối mạng lưới phiên dịch không chuyển và chuyên nghiệp cũng như giữa bên cung (phiên dịch viên) và bên cầu (các tổ chức, đơn vị, cá nhân … có nhu cầu sử dụng phiên dịch). 

Chúng tôi hy vũng rằng, SGCI qua các hoạt động sinh hoạt và thảo luận sẽ giúp nâng cao chất lượng và xây dựng nâng cao tính chuyên nghiệp trong mọi mặt từ đào tạo đến thực hành của thị trường phiên dịch Việt Nam. 

Ban thư ký SGCI, gồm nhóm CTM và đại diện HPDF là bộ phận điều phối hoạt động của CLB. 

Đến nay (3/2020) SGCI đã tổ chức 4 kỳ sinh hoạt với các Bản tin liên quan. 

Tất cả thành viên SGCI được khuyến khích đóng góp cho nội dung sinh hoạt, tham gia vào các vị trí diễn giả/ bình luận/ điều phối, trao đổi và đặt câu hỏi.

ĐÓNG GÓP

CÙNG NHAU CHÚNG TA CHO ĐI
IMG_1264 (2)

Chào các bạn!

Quỹ Hòa bình & Phát triển TP.HCM (HPDF) hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận, không có ngân sách thường xuyên, và hoàn toàn dựa vào vận động tài trợ để trang trải chi phí vận hành, cũng như tổ chức các hoạt động hướng về thiện nguyện và xã hội.

Quỹ hoạt động theo tiêu chí Hòa bình và Phát triển trong khuôn khổ của 4 chương trình thường xuyên:

  • Sáng kiến màu cam (OI)
  • Văn hóa hòa bình (PCP)
  • Thiện nguyện và Doanh nghiệp xã hội (PSE)
  • CLB Biên phiên dịch (SGCI&T)

MẠNG LƯỚI CỦA CHÚNG TÔI

HOẠT ĐỘNG BIÊN PHIÊN DỊCH SÀI GÒN