CLB PHIÊN DỊCH SÀI GÒN (SGCI)

Nhận thấy nhu cầu về một không gian sinh hoạt chuyên môn từ đông đảo các phiên dịch viên chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp cũng như các thầy cô đang giảng dạy và các bạn sinh viên đang theo học ngành Phiên dịch, Câu lạc bộ Phiên dịch Sài Gòn – Saigon Community of Interpreters (SGCI) đã được thành lập vào ngày 05.01.2018, là một sáng kiến chung của chúng tôi, Tôn Nữ Thị Ninh (Chủ tịch HPDF) và Dương Thị Hoài Chân (Giám đốc công ty Chân Thiện Mỹ).

SGCI là câu lạc bộ, một hình thức không chính thức, tạo không gian sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ cho các phiên dịch chuyên nghiệp và bản chuyên nghiệp. SGCI không phải là tổ chức nghề nghiệp chính thức và không có chức năng cung cấp chứng chỉ. 

Các buổi sinh hoạt chuyên đề theo Quý của SGCI xoay quanh những khía cạnh khác nhau của nghề và thị trường Phiên dịch nhằm cung cấp thông tin và cơ hội trao đổi và học hỏi cho những phiên dịch viên đang và sắp hành nghề. Đồng thời, SGCI cũng kết nối mạng lưới phiên dịch không chuyển và chuyên nghiệp cũng như giữa bên cung (phiên dịch viên) và bên cầu (các tổ chức, đơn vị, cá nhân … có nhu cầu sử dụng phiên dịch). 

Chúng tôi hy vũng rằng, SGCI qua các hoạt động sinh hoạt và thảo luận sẽ giúp nâng cao chất lượng và xây dựng nâng cao tính chuyên nghiệp trong mọi mặt từ đào tạo đến thực hành của thị trường phiên dịch Việt Nam. 

Ban thư ký SGCI, gồm nhóm CTM và đại diện HPDF là bộ phận điều phối hoạt động của CLB. 

Đến nay (3/2020) SGCI đã tổ chức 4 kỳ sinh hoạt với các Bản tin liên quan. 

Tất cả thành viên SGCI được khuyến khích đóng góp cho nội dung sinh hoạt, tham gia vào các vị trí diễn giả/ bình luận/ điều phối, trao đổi và đặt câu hỏi.