Hồ sơ Covid-19

Ký ủng hộ yêu cầu phân phối vắc-xin Covid-19 miễn phí cho mọi người trên Oxfam

Mới đây trên trang Oxfam đã kêu gọi mọi người củng ký tên thỉnh nguyện vắc-xin Covid-19 sẽ được phân phối miễn phí cho tất cả mọi người.

Hãy cùng chung tay lên tiếng và gửi thông điệp đến các nhà lãnh đạo thế giới bằng cách điền thông tin và thể hiện ý kiến của bạn tại đây >> https://actions.oxfam.org/international/covid-19-vaccine/petition/