Hòa bình và Văn hóa Hòa bình, Trong - Ngày Văn hóa Hòa bình TP.HCM 2018

Hình ảnh Ngày Văn hóa Hòa bình TP.HCM (13.10.2018)

 

(Đang tiếp tục update)

 

Sân khấu

Phát biểu của UBND TP.HCM

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười, đám đông và ngoài trời

Bà Tôn Nữ Thị Ninh phát biểu Khai mạc Ngày Văn hóa Hòa bình TP.HCM 2018

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Nhảy Yosakoi – nhóm đến từ Hội Hữu Nghị Việt Nam – Nhật Bản TP.HCM

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang khiêu vũ, mọi người trên sân khấu và sân bóng rổ

Bà Tôn Nữ Thị Ninh và Nghệ sĩ vì Hòa bình Alexander Tú Nguyễn

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang khiêu vũ, giày, phòng khách và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, đám cưới và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, đám cưới và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và bộ vét

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và bộ vét

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và bộ vét

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, đám đông

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và bàn

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, đám đông

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, râu và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, trẻ em và em bé

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, đám cưới và ngoài trời

 

 

Không gian 01

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, bàn, trẻ em và món ăn

Không gian 02

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trẻ em

Không gian 03

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

Không gian 04

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời và thiên nhiên

Không gian 05

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, trẻ em và món ăn

 

Leave A Comment