CLB Phiên dịch Sài Gòn (SGCI), Hoạt động của Chủ tịch Quỹ, Tin hoạt động của Quỹ

Hoạt động của đồng sáng lập CLB SGCI tại Hà Nội (26 – 28/2/2020)

Ngày 26/2/2020, Bà Tôn Nữ Thị Ninh, đồng sáng lập CLB Phiên dịch Sài Gòn (SGCI), đã có cuộc gặp mặt với một số Phiên dịch viên kỳ cựu tại Hà Nội do Ông Bùi Thế Giang, nguyên Đại sứ & Phó trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại LHQ, giúp thu xếp tại Hà Nội.  

Những người tham dự cuộc gặp mặt đã thảo luận một số vấn đề cả trước mắt và trung hạn, dài hạn liên quan công việc phiên dịch ở Việt Nam, trong đó có khả năng thành lập CLB Phiên dịch viên ở Hà Nội, kết nối cộng đồng dịch thuật của hai miền Nam – Bắc,khả năng liên kết với một số trường đại học để vận động cơ quan chức năng Nhà nước công nhận biên & phiên dịch trong danh mục ngành, nghề được đào tạo chính thức, góp phần từng bước chuyên nghiệp hóa và nâng cao chất lượng hoạt động biên & phiên dịch ở Việt Nam. 

Trước mắt, những người tham dự nhất trí kế hoạch SGCI phối hợp với một số biên & phiên dịch viên Hà Nội tổ chức một cuộc Trao đổi trực tuyến hai miền về chủ đề “Nâng cao tính chuyên nghiệp của cộng đồng phiên dịch viên Việt Nam” vào thời điểm phù hợp. Hai bên cũng thống nhất chia sẻ bài viết để đóng góp cho bản tin định kỳ của CLB SGCI, hướng đến một ấn phẩm trước mắt là bản tin điện tử chính thức chung để phục vụ cho cộng đồng phiên dịch viên hai miền Nam – Bắc. 

Cũng tại Hà Nội, ngày 28/2/2020, Bà Tôn Nữ Thị Ninh đã giao lưu với đội ngũ cán bộ ngoại giao – phiên dịch viên trẻ của Trung tâm Biên Phiên dịch Quốc gia nhân dịp kỉ niệm 75 năm công tác biên & phiên dịch ngoại giao.