Chương trình & Hoạt động / Sáng kiến màu Cam (OI) / Học bổng OI

HỌC BỔNG OI

Sinh viên nhận học bổng OI và học bổng Tâm Việt đạt điểm cao ở học kỳ 1 (2020-2021)

Sau nửa đầu năm học 2020-2021, sinh viên thụ hưởng học bổng OI và Tâm Việt đã có thành tích ...
Xem thêm

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN HỌC BỔNG SÁNG KIẾN MÀU CAM (OI) – Bổ sung Học kỳ 2 năm học 2020-2021

Tạo động lực cho Người khuyết tật và nạn nhân da cam, nạn nhân bom mìn chiến tranh GIỚI THIỆU ...
Xem thêm

BUỔI PHỎNG VẤN TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN CHO HỌC BỔNG SÁNG KIẾN MÀU CAM – ORANGE INITIATIVE NĂM HỌC 2020 – 2021

Sáng kiến màu cam (Orange Initiative OI) là chương trình thuộc Quỹ Hòa bình & Phát triển TP.HCM (HPDF) và ...
Xem thêm

THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG HỌC BỔNG SÁNG KIẾN MÀU CAM NĂM HỌC 2020-2021

Danh sách được lập dựa trên Biên bản Họp đội Họp Hội đồng xét tuyển Học bổng Sáng kiến Màu ...
Xem thêm

THÔNG BÁO XÉT CHỌN ỨNG VIÊN CHO HỌC BỔNG SÁNG KIẾN MÀU CAM NĂM HỌC 2020-2021

Tạo động lực cho Người khuyết tật & Thân nhân của nạn nhân chất độc da cam, Nạn nhân bom ...
Xem thêm

ĐÓNG GÓP

CÙNG NHAU CHÚNG TA CHO ĐI
9 (2)

Chào các bạn!

Quỹ Hòa bình & Phát triển TP.HCM (HPDF) hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận, không có ngân sách thường xuyên, và hoàn toàn dựa vào vận động tài trợ để trang trải chi phí vận hành, cũng như tổ chức các hoạt động hướng về thiện nguyện và xã hội.

Quỹ hoạt động theo tiêu chí Hòa bình và Phát triển trong khuôn khổ của 4 chương trình thường xuyên:

  • Sáng kiến màu cam (OI)
  • Văn hóa hòa bình (PCP)
  • Thiện nguyện và Doanh nghiệp xã hội (PSE)
  • CLB Biên phiên dịch (SGCI&T)

MẠNG LƯỚI CỦA CHÚNG TÔI

HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA QUỸ