TIÊU ĐIỂM

VỪA QUA – HIỆN TẠI – SẮP TỚI

VỪA QUA – HIỆN TẠI – SẮP TỚI

MẠNG LƯỚI CỦA CHÚNG TÔI

Nhà tài trợ – Đối tác – Đại sứ thiện chí – Bạn đồng hành

Với quy mô tổ chức khiêm tốn, Quỹ chúng tôi phát huy thế mạnh và sức sống của mạng lưới đa dạng các thành viên, đối tác, nhà tài trợ, đại sứ thiện chí, bạn đồng hành, cộng tác viên, bạn bè, và tình nguyện viên. Mạng lưới của chúng tôi cho phép Quỹ tạo ra tác động xã hội thiết thực nhất định.

TIN & BÀI

NHỮNG GÓC NHÌN

Chúng tôi khuyến khích sự động não và suy nghĩ thấu đáo qua việc đưa đến những bài viết, với những góc nhìn hiểu biết, phân tích sâu sắc, chất lượng, về những vấn đề rộng lớn cũng như chuyên sâu. Vì thế, chúng tôi đã lựa chọn và đăng lên đây các bài viết từ các nhóm chuyên gia, nhà nghiên cứu quốc tế trong mạng lưới cũa chúng tôi.