Tin & Bài

KỶ NIỆM NĂM NĂM PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN TRỌNG TÀI VỀ BIỂN NAM TRUNG HOA

TUYÊN BỐ BÁO CHÍ

Antony J. Blinken, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ

11/07/2021

“Quyền tự do trên biển là quyền lợi lâu dài của mỗi quốc gia và có tính sống còn đối với hòa bình thế giới và sự thịnh vượng. Cộng đồng quốc tế đã từ lâu thụ hưởng những lợi ích từ trật tự hàng hải xây dựng trên pháp luật trong đó luật pháp quốc tế, thể hiện qua Công ước Luật biển năm 1982, đặt ra khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương. Văn kiện luật pháp quốc tế này là cơ sở cho các hành vi và sự hợp tác quốc gia, khu vực và toàn cầu trong lĩnh vực hàng hải và mang tính sống còn đối với sự lưu chuyển tự do trong thương mại quốc tế.

Không nơi nào mà trật tự hàng hải xây dựng trên pháp luật bị đe dọa nhiều hơn ở Biển Nam Trung hoa. Công hòa nhân dân Trung hoa (CHNDTH) tiếp tục cưỡng ép và dọa nạt các nước có bờ biển ở Đông Nam Á, đe dọa tự do lưu thông hàng hải tại một tuyến đường qua lại mang tính toàn cầu.

Cách đây năm năm, Tòa án trọng tài, thành lập theo Công ước Luật biển năm 1982, ban hành phán quyết với sự thống nhất ý kiến của mọi thành viên và mang tính dài hơi, cương quyết bác bỏ mọi yêu sách về biển mang tính bành trướng của CHNDTH ở Biển Nam Trung hoa do (các yêu sách này) không có cơ sở pháp lý quốc tế. Tòa trọng tài tuyên bố CHNDTH không có quyền hợp pháp gì để yêu sách trong khu vực mà Tòa đã xác định là một phần của vùng kinh tế đặc quyền và thềm lục địa của Philippines. CHNDTH và Philippines, chiếu theo các nghĩa vụ giao kết của họ theo Công ước Luật biển, bị ràng buộc về pháp lý bởi phán quyết nói trên.

Hoa Kỳ tái khẳng định lập trường ngày 13 tháng 07 năm 2020 đối với các yêu cầu về biển tại Biển Nam Trung hoa. Chúng tôi cũng tái khẳng định rằng mọi cuộc tiến công vũ trang chống lại lực lượng vũ trang, tàu bè, máy bay thuộc nhà nước của Philipines trong vùng Biển Nam Trung hoa sẽ kích hoạt các cam kết hỗ tương quốc phòng theo Điều IV Hiệp định Hỗ tương quốc phòng Hoa Kỳ-Philippines năm 1951.

Chúng tôi kêu gọi CHNDTH tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, chấm dứt lối hành xử khiêu khích, và thực hiện các bước khiến cộng đồng thế giới yên tâm rằng (CHNDTH) cam kết chấp hành trật tự hàng hải xây dựng trên pháp luật trong đó lợi ích của các nước, lớn và nhỏ, được tôn trọng.”

[Người dịch: Lương Văn Lý]