CLB Biên Phiên dịch Sài Gòn (SGCI&T)

Làm thế nào để  dịch văn nói 

Làm thế nào để  dịch văn nói 

(Tác giả: Malia Wollan)

 

Rasha Ajalyaqeen, phiên dịch viên kỳ cựu từng làm việc tại Liên Hiệp Quốc, đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế và hữu ích khi dịch văn nói: 

  • Nội dung dịch phải phản ánh cảm xúc của người nói, phiên dịch viên phải đặt ý kiến của mình sang một bên. 
  • Phiên dịch mới vào nghề cần củng cố khả năng tập trung và trí nhớ ngắn hạn bằng các nghe radio và lặp lại ý vừa nói. 
  • Phải học cách lắng nghe chủ động. Bạn không thể ngưng nghe để tìm từ vì chỉ cần chậm 10 giây bạn sẽ quên cụm từ vừa được nói. Bạn cần đặt mục đích đạt được tốc độ dịch chậm 3 – 4 giây sau người nói. 
  • Vì mọi người thường giao tiếp theo khuôn mẫu văn hóa đặc thù, kho từ vựng tục ngữ của bạn cần rất phong phú. 
  • Kiểu dịch từng chữ có thể gây ra tình trạng rối loạn ngữ nghĩa. Thay vào đó, cần chia các cụm câu dài và phức tạp thành những nhóm từ có nghĩa đơn lẻ. 

“Một người dịch tốt không dịch từ vựng, họ dịch nghĩa,” Ajalyaqeen nói. 

Xem chi tiết bài viết tại đây: How to Translate Spoken Language