Những góc nhìn, PSE Newsletter

Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp trong Đại dịch Toàn cầu Thiện nguyện vì Lợi ích chung

*Đây là bài viết được đăng trên bản tin PSE-N số 2 Viết bởi Trần Vũ Ngân Giang  Bản tiếng Anh đăng lần đầu trên trang  www.SustainableVietnam.com, ngày 15/04/2020 Chúng ta đang sống trong thời điểm lịch sử của thế kỷ 21 khi hầu hết tất cả các nước trên thế […]

Những góc nhìn, PSE Newsletter

Chia sẻ của Nguyễn Phương Lam về Thực hành Thiện Nguyện (Bài phỏng vấn với APC)

*Đây là bài viết được đăng trên bản tin PSE-N số 2 Bài viết được thực hiện tháng 04, 2020 Asia Philanthropy Circle (APC) là một nền tảng để các nhà thiện nguyện tiến bộ ở châu Á học hỏi, trao đổi và hợp tác. Cũng là một thành viên của […]