Thiện nguyện và Doanh nghiệp xã hội, Tin hoạt động của Quỹ

[14.03.2019] Buổi Đối thoại về thiện nguyện và tinh thần kinh doanh vì tác động xã hội

Sau những phản hồi tích cực của Tọa đàm về Thiện nguyện tại Việt Nam đã tổ chức vào tháng 7 năm 2018, Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM (HPDF) tiếp tục tổ chức Buổi Đối thoại về thiện nguyện và tinh thần kinh doanh vì tác động xã hội […]