Tin hoạt động khác của Quỹ

Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổng kết công tác năm 2017

VUFO – Ngày 29/12, tại Hà Nội, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2018 Quang cảnh Hội nghị (Photo: TV)Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ […]