Hoạt động khác, Những góc nhìn, Tin liên quan hoạt động HPDF, Văn hóa Hòa bình

Phó CT HPDF Trả lời thư 19/09/2019 của Chủ tịch Hội Luật quốc tế Trung Quốc

Sau lá thư ngày 24/08/2019 (xem tại đây) gửi đến Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Trung Quốc và nhận được thư phản hồi ngày 19/09/2019 (xem tại đây), Phó Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM – Ông Nguyễn Bá Sơn kiêm Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Việt […]

Những góc nhìn

28.08.2019 – Thư ngỏ về tình hình biển Đông của Phó Chủ tịch Quỹ HBPT TP.HCM, Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Việt Nam gửi Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Trung Quốc

Ngày 24 tháng 08, 2019, Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Chủ tịch Quỹ HBPT TP.HCM kiêm Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Việt Nam đã viết một thư ngỏ về tình hình biển Đông hiện nay, gửi đến Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Trung Quốc.  

Những góc nhìn

15.01.2019 – Biển Đông: Lý do Trung Quốc triển khai ‘Vùng xám’

(PL)- Bắc Kinh vừa muốn thay thế Washington, vừa không muốn làm thay đổi mạnh mẽ trật tự khu vực theo hướng bất lợi cho quá trình phát triển kinh tế. ự trỗi dậy của lực lượng cảnh sát biển (hải cảnh) cũng như dân quân biển Trung Quốc (TQ), nhất là tại […]