Tin liên quan hoạt động HPDF

15/01/2020 – Dịch thuật và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: một khuynh hướng mới ở Việt Nam

Tọa đàm Dịch thuật và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: một khuynh hướng mới ở Việt Nam tổ chức tại Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) ngày 15/1/2020.   Diễn giả: TS Nguyễn Thị Từ Huy, Viện Trưởng Viện Hợp tác nghiên cứu quốc tế […]