Hoạt động Văn Hóa Hòa Bình, Tin hoạt động khác của Quỹ

Thư từ Seoul của anh Dương Bảo Khánh (cộng tác viên của HPDF) (21/07/2017)

Thư từ Seoul của anh Dương Bảo Khánh (cộng tác viên của HPDF) (21/07/2017) Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM (HPDF) xin giới thiệu thư đầu tiên của anh Dương Bảo Khánh gửi từ Seoul, Hàn Quốc. Với sự giới thiệu thành công của HPDF, anh Khánh, cộng tác viên […]

Hoạt động của Chủ tịch Quỹ

Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM thăm tượng Pieta Việt Nam tại Hàn Quốc (Jeju, Hàn Quốc – 29/05/2017)

Ngày 29/05/2017, nhân dịp tham dự Diễn đàn Jeju về Hòa bình và Thịnh vượng, Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM (HPDF) đã đến thăm Trung tâm Hòa bình St. Francis, Jeju (Hàn Quốc), nơi đặt tượng Pieta Việt Nam và được Giám mục Kang U Il, Chủ tịch […]