Tin hoạt động khác của Quỹ

Thư từ Seoul của anh Dương Bảo Khánh (cộng tác viên của HPDF) (21/07/2017)

Thư từ Seoul của anh Dương Bảo Khánh (cộng tác viên của HPDF) (21/07/2017) Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM (HPDF) xin giới thiệu thư đầu tiên của anh Dương Bảo Khánh gửi từ Seoul, Hàn Quốc. Với sự giới thiệu thành công của HPDF, anh Khánh, cộng tác viên […]