Về chúng tôi / Tầm nhìn và Sứ mệnh

Xin chào Quý vị và các bạn đến với HPDF!

Cùng với những thách thức vốn tồn tại về công bằng kinh tế, hòa nhập xã hội và bảo tồn thiên nhiên môi trường, thách thức toàn cầu sâu rộng, ác liệt của đại dịch Covid-19 bóc trần ít nhiều thực trạng bất ổn về nhiều mặt của hầu hết các nước và các xã hội. Chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi về những giá trị và nguyên tắc tạo phương hướng cho tư duy, hành động và lối sống của mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế, mỗi xã hội và mỗi một chúng ta.

Tôn Nữ Thị Ninh

Chủ tịch Quỹ Hòa bình & Phát triển TP.HCM
Phó chủ tịch, Ủy ban Hòa bình TP.HCM

 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CHÚNG TÔI

 • Tính bản sắc: Hiểu chúng ta là ai, biết chúng ta thuộc về đâu
 • Nhân văn: Định hướng và hành động theo những giá trị cao đẹp chung của nhân loại
 • Hiểu biết và kết nối: Kết nối với mọi người và thế giới với tâm trí cởi mở và luôn học hỏi
 • Đồng cảm và hành động: Đồng cảm và quan tâm thì phải hành động
 • Di sản & Sáng tạo: Hòa quyện sống động quá khứ & tương lai, di sản & sáng tạo

 

CHÚNG TÔI PHẤN ĐẤU VÌ

 • Một thế giới hòa bình, giữa người với người, giữa con người với thiên nhiên
 • Sự phát triển toàn diện của Việt Nam, cho hôm nay và cho ngày mai
 • Một xã hội công bằng hơn, tạo cơ hội bình đẳng hơn và lối sống văn minh hơn cho mọi người

ĐÓNG GÓP

CÙNG NHAU CHÚNG TA CHO ĐI
01

Chào các bạn!

Quỹ Hòa bình & Phát triển TP.HCM (HPDF) hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận, không có ngân sách thường xuyên, và hoàn toàn dựa vào vận động tài trợ để trang trải chi phí vận hành, cũng như tổ chức các hoạt động hướng về thiện nguyện và xã hội.

Quỹ hoạt động theo tiêu chí Hòa bình và Phát triển trong khuôn khổ của 4 chương trình thường xuyên:

 • Sáng kiến màu cam (OI)
 • Văn hóa hòa bình (PCP)
 • Thiện nguyện và Doanh nghiệp xã hội (PSE)
 • CLB Biên phiên dịch (SGCI&T)

MẠNG LƯỚI CỦA CHÚNG TÔI

HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA QUỸ