Hoạt động OI

[Tháng 03, 04 – 2019] Triển khai Chương trình Hỗ trợ thân nhân Người khuyết tật nặng

Chương trình Hỗ trợ thân nhân Người khuyết tật nặng được tổ chức thí điểm tại Củ Chi từ 03.2019 – 06.2020, nhằm hỗ trợ thân nhân của NKT để giúp họ có thời gian nghỉ ngơi và NKT có thể giải trí tương tác xã hội.

Trong tháng 03 và tháng 04 năm 2019, chương trình đã tố chức thành công các hoạt động tiền trạm và bắt đầu chăm nom cho 10 trường hợp NKT của chương trình.

Ngày 23.03.2019: tiền trạm 10 trường hợp NKT tại Củ Chi với sự tham gia của Hội đồng Quỹ HPDF, toàn bộ TNV và các bạn bè quan tâm.

Từ những thông tin thu thập được trong chuyến đi tiền trạm, chương trình đã xây dựng chương trình tập huấn xoay quanh 02 nội dung: tâm lý khi làm việc với gia đình NKT và các phương pháp can thiệp.

Ngay sau chương trình tập huấn, các TNV đã thực hiện ngay buổi chăm nom đầu tiên cho 2 trường hợp đầu tiên.

Từ những kinh nghiệm thu thập được, chương trình chính thức sắp xếp lịch chăm nom 10 trường hợp NKT trong phạm vi chương trình.

Hiện tại, chương trình vẫn nhận đơn đăng kí TNV tại: https://tinyurl.com/hotrothannhan-TNV

Bích Phương

 

 

 

Leave A Comment