Chương trình & Hoạt động / Thiện nguyện và Doanh nghiệp xã hội

CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN – DOANH NGHIỆP XÃ HỘI (PSE)

Sáng kiến về Thiện nguyện & Doanh nghiệp xã hội nhằm khuyến khích việc hình thành một hệ sinh thái làm nền tảng cho nhận thức sát hợp về thiện nguyện và khuyến khích thực hiện thiện nguyện theo hướng bền vững; và lồng ghép nhận thức xã hội vào thực tiễn kinh doanh, đặc biệt hướng đến người trẻ và các doanh nhân khởi nghiệp.

HPDF tin rằng Việt Nam nên cố gắng vì sự thịnh vượng chung và phát triển toàn diện. Cùng với các chính sách công để giảm chênh lệch xã hội từ thiện của khu vực tư nhân, các nhóm và cá nhân đóng góp cho mục tiêu đó. Ngày nay khi nền kinh tế Việt Nam phát triển và dần trưởng thành, ngày càng nhiều công ty khởi nghiệp khám phá tinh thần kinh doanh xã hội khi họ nhìn vào tác động xã hội và môi trường của hoạt động kinh doanh. So sánh trong khu vực, hệ sinh thái từ thiện và doanh nhân xã hội (PSE) ở Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn non trẻ. HPDF đề xuất làm cho các bên liên quan xã hội khác đóng góp khiêm tốn nhưng thiết thực để nâng cao hiểu biết đúng đắn và cam kết đối với sự phát triển của hệ sinh thái PSE Việt Nam.

Vào tháng 7 năm 2018 HPDF đã đồng tổ chức với APC (Asia Philanthropy Circle, Singapore) một hội nghị bàn tròn về hoạt động từ thiện tại Việt Nam. Vào tháng 3 năm 2019, HPDF đã tiếp tục cùng với APC tổ chức một cuộc trò chuyện về hoạt động từ thiện và tinh thần doanh nhân vì tác động xã hội.

Bản tin PSE hằng quý (PSE Newsletter) là một sáng kiến của HPDF ra mắt từ tháng 1/2020 nhằm chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm và quan điểm về Thiện nguyện/Philanthropy cũng như DNXH hay DN tạo tác động giữa các thành viên trong hệ sinh thái Việt Nam.

>> Xem site của PSE Newsletter >>

Ngoài ra, Dự án Khảo sát Hệ sinh thái Thiện nguyện tại Việt Nam (Philanthropy Ecosystem – Green Paper) cũng đang được HPDF xúc tiến nhằm đưa đến một bức tranh chung về nhận thức Thiện nguyện cũng như sự phát triển chung của Hệ sinh thái.

  • Talkshow “Ý nghĩa Doanh nhân xã hội” trong cộng đồng khởi nghiệp (09.03.2019)
  • Đối thoại về thiện nguyện và tinh thần kinh doanh vì tác động xã hội (03/2019)
  • Đối thoại “Tài sản vô hình trong phát triển Startup và Doanh nghiệp” (06/2019)
  • Bản tin Philantrophy & Social Entrepreneuship (từ 11/2019)
  • Học bổng Tâm Việt do nhóm Những người bạn của HPDF bảo trợ để ươm mầm tài năng Việt

 

ĐÓNG GÓP

CÙNG NHAU CHÚNG TA CHO ĐI
IMG_1264 (2)

Chào các bạn!

Quỹ Hòa bình & Phát triển TP.HCM (HPDF) hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận, không có ngân sách thường xuyên, và hoàn toàn dựa vào vận động tài trợ để trang trải chi phí vận hành, cũng như tổ chức các hoạt động hướng về thiện nguyện và xã hội.

Quỹ hoạt động theo tiêu chí Hòa bình và Phát triển trong khuôn khổ của 4 chương trình thường xuyên:

  • Sáng kiến màu cam (OI)
  • Văn hóa hòa bình (PCP)
  • Thiện nguyện và Doanh nghiệp xã hội (PSE)
  • CLB Biên phiên dịch (SGCI&T)

MẠNG LƯỚI CỦA CHÚNG TÔI

HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH PSE