Hoạt động khác, Tin hoạt động của Quỹ

03.06.19 – Kết quả Chương trình Đồng hành Văn hóa 2019

🌺Với tinh thần ủng hộ giao lưu văn hóa quốc tế nói chung và giữa Việt Nam – Hàn Quốc nói riêng, Quỹ Hòa bình & Phát triển TP. HCM tiếp tục hỗ trợ Chương trình “Đồng hành Văn hóa” 2019 với vai trò là đơn vị đồng hành duy nhất tại Việt Nam chịu trách nhiệm tuyển chọn ứng viên trên cả nước.

🏵 Sau 03 năm liên tục hoạt động trong vai trò đối tác, Quỹ Hòa bình & Phát triển TP. HCM luôn được Ban tổ chức Chương trình Maeuldanim tin tưởng và đánh giá cao vì tính minh bạch, công khai trong suốt quá trình tuyển chọn cũng như tôn trọng các phương châm và cách thức đánh giá của Quỹ.

🌼Trong hơn 3 tuần đăng tải thông tin trên Fanpage của Quỹ (03.05.2019 – 29.05.2019), Quỹ đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi trên toàn quốc với gần 6,000 lượt tiếp cận. Sau quá trình xem xét, chọn lọc và đánh giá hồ sơ minh bạch, kỹ lưỡng, Hội đồng Quỹ đã đã thành lập Ban phỏng vấn và chọn ra 08 ứng viên xuất sắc nhất để đề cử với Ban tổ chức Chương trình “Maeuldanim”.

🥀 Sau quá trình đánh giá và cân nhắc, Chương trình “Maeuldanim” đã chọn ra 04 ứng viên tham gia Chương trình “Đồng hành Văn hóa” 2019 từ 08 đề cử ban đầu của Quỹ.

🏆 Xin được chúc mừng 04 thành viên chính thức của Chương trình “Đồng hành Văn hóa” 2019.
🎉 1. Nguyễn Hoàng Phúc Hòa
🎉 2. Vy Quang Thuận
🎉 3. Lưu Thảo My
🎉 4. Đinh Thị Lan Hương

Thân chúc các thành viên của Chương trình “Đồng hành Văn hóa” 2019 sẽ có một hành trình 05 tháng tại Hàn Quốc thật bổ ích và hiệu quả.

Leave A Comment